• KX-A406

    Wireless repeater

KX-A406

Wireless Repeater

  • รองรับระบบเสียง Wideband
  • โทรได้ 4 สายพร้อมกัน
  • ติดตั้งได้สูงสุด 3 เครื่องด้วยการเชื่อมต่อแบบเรียงซ้อน
  • ลงทะเบียนกับ KX-TGP600 ได้สูงสุด 6 เครื่อง

พื้นที่ครอบคลุมของชุดฐานคือประมาณ 300 เมตรนอกอาคาร และ 50 เมตรภายในอาคาร โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เนื่องจากผู้ใช้บางรายต้องการความครอบคลุมที่มากกว่า ระบบสามารถมี Repeater เสริม ซึ่งจะช่วยขยายการสื่อสารที่ใช้ได้จริงสูงสุดถึงประมาณ 200 เมตรในอาคาร

สำหรับข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจตาม EU Regulation 617/2013 โปรดไปที่นี่