• KV-SS081

    A4 optional flatbed scanner

KV-SS081

เครื่องสแกนเสริม A4 แบบระนาบ

  • สามารถใช้ร่วมกับ KV-S4065C, KV-S4085C, KV-S5055C, KV-S1046C, KV-S5076C, KV-S5046H, KV-S1065C, KV-S1026C และ KV-S1015C
  • การสแกนด้านเดียว 3 วินาที/หน้า
  • การแยก 2 หน้า
  • ฟังก์ชั่นการครอบตัดหลายรายการ

ด้วยการเลือกใช้เครื่องสแกนเอกสาร Panasonic และ KV-SS081 เสริม คุณจะสามารถสแกนหน้าหนังสือหรือนิตยสารที่กางออกสองหน้า และแบ่งรูปภาพเดียวให้เป็นเอกสารสองแผ่นโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณสามารถวางเอกสารขนาดต่างๆ บนแท่นวางและสแกนทั้งหมดในคราวเดียว จากนั้นค่อยครอบตัดส่วนที่คุณต้องการ วิธีนี้เหมาะสำหรับการสแกนนามบัตรหลายใบและเอกสารที่มีความหนา