• KX-TEA308E
    Advanced hybrid telephone system

KX-TEA308E

ระบบโทรศัพท์แบบไฮบริดขั้นสูง

  • สาย CO 3 สาย และหมายเลขต่อ 8 สาย
  • การจัดการการโทรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • โหมดกลางวัน/กลางคืน/พักเที่ยง
  • การแสดง ID ผู้โทร
  • ข้อความเสียง (ตัวเลือก)
  • การตั้งโปรแกรม/การบำรุงรักษาที่ใช้งานง่าย

ระบบโทรศัพท์อะนาล็อก Panasonic KX-TEA308 เหมาะสำหรับผู้ใช้สูงสุด 8 คน

ระบบโทรศัพท์ Panasonic KX-TES308 มาพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญจำนวนมาก ซึ่งกำหนดค่าได้สูงสุด 3 สายพร้อมหมายเลขต่อสูงสุด 8 สาย ระบบโทรศัพท์ KXT308 จะใช้อุปกรณ์สายเดียว เช่น pots (โทรศัพท์อะนาล็อกมาตรฐาน), อุปกรณ์ไร้สาย เป็นต้น รวมถึงโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติของระบบ มีตัวเลือกโทรศัพท์สี่เครื่องสำหรับระบบโทรศัพท์ KXT 308 รวมถึง KXT 7720, KXT 7750, KXT 7730 และ KXT 7735 ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดของแฮนด์เซ็ท

ระบบโทรศัพท์ Panasonic KX-TEA308 ประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้: การโอนแฟกส์อัตโนมัติ, การแทรกการหยุดอัตโนมัติ, การส่งต่อสาย, การพักสาย, การรับสาย, การโอนสาย, การรอสาย, การประชุมสาย, การรักษาความปลอดภัยสายข้อมูล, คุณสมบัติ DISA เสริม, เสียงเรียกเข้าที่โดดเด่น, Door Opener, การโทรหมายเลขล่าสุดซ้ำ, อินเตอร์คอม, MOH, การป้องกันการโทร, ระบบการโทรด่วน 80 หมายเลข, การสลับ Pulse/tone