• KX-T7710

    Analogue phone

KX-T7710

โทรศัพท์แบบอะนาล็อก

โทรศัพท์พื้นฐานรุ่น KX-T7710 ของ Panasonic ทั้งสวยงาม ใช้งานง่าย และมีราคาประหยัด KXT7710 มาพร้อมกับแผงปุ่มขนาดใหญ่แบบกดครั้งเดียวที่ใช้งานสะดวก รวมถึงไฟแจ้งเมื่อได้รับข้อความ/สายเข้า และพอร์ตข้อมูล จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโทรศัพท์ในสำนักงานหรือห้องพักโรงแรม และยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเมื่อเชื่อมต่อกับระบบ Panasonic PBX