สายต่อ

(KX-VCAEX01)

สายต่อสำหรับไมโครโฟน Boundary แบบดิจิตอล

หากสายเคเบิลที่ให้มาพร้อมกับไมโครโฟนดิจิตอลความยาว 8.5 เมตรยาวไม่พอ เรายังมีสายต่อที่มีความยาว 20 เมตรให้ด้วย