Current language: ภาษาไทย
  • KX-FP205

    Compact plain paper fax and copier

KX-FP205

เครื่องแฟกส์และเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกระดาษธรรมดาแบบคอมแพ็คท์

  • หน่วยความจำเอกสาร 28 หน้า
  • ปุ่มควบคุมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
  • โหมดการแก้ไขความผิดพลาด
  • คุณสมบัติการถ่ายสำเนาที่ปรับปรุงดีขึ้น
  • การสแกนด่วน
  • สมุดโทรศัพท์ 50 สถานี

เครื่องแฟกส์กระดาษธรรมดาขนาดคอมแพ็คท์นี้มาพร้อมกับความเร็วในการถ่ายสำเนาที่ 4 หน้าต่อนาที และหน่วยความจำเอกสาร 28 หน้า มีปุ่มควบคุมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย และยังมีโหมดการแก้ไขความผิดพลาด ตลอดจนคุณสมบัติการถ่ายสำเนาที่ปรับปรุงดีขึ้น