• Flexibility and Scalability

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด

ด้วยความเร็วในโลกของการทำงานในปัจจุบัน เทคโนโลยีจะต้องสามารถตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และปรับตัวได้ในขณะที่ธุรกิจเติบโตและพัฒนาไป ด้วยเหตุนี้ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดเป็นส่วนประกอบสำคัญของโซลูชั่นการสื่อสารของ Panasonic ทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้พัฒนาโซลูชั่นที่ใช้ IP อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นภายในธุรกิจ

One-look Networking
One-look Networking ของเราคือระบบที่ช่วยให้แพลตฟอร์มการสื่อสารรวมศูนย์ KX-NS1000 เดี่ยวมีคุณสมบัติ PBX แม้จะมีการเชื่อมต่อ PBX สองเครือข่ายหรือมากกว่าก็ตาม

ไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเนื่องจากสามารถขยายระบบได้ง่ายๆ ด้วยคอนโซลการบำรุงรักษาบนเว็บ ซึ่งสามารถครอบคลุมสถานที่ได้ถึง 16 แห่ง และผู้ใช้ถึง 1,000 ราย

การสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือกับความล้มเหลว
ด้วย One-look Networking ระบบจะสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้จะเกิดความล้มเหลวอันเนื่องมาจากปัญหาของระบบกับ KX-NS1000 หลัก ด้วยการระบุไซต์หลักสำรอง ไซต์หลักสำรองจะดำเนินการเป็นไซต์หลักเป็นการชั่วคราวเพื่อให้บริการการสื่อสารต่อไปเมื่อมีปัญหากับไซต์หลัก วิธีนี้ช่วยให้แต่ละไซต์ดำเนินการต่อไปได้อย่างอิสระ

ตั้งค่าได้ง่าย
KX-NS1000 มีฟังก์ชั่นเราเตอร์ในตัวใหม่ที่สามารถใช้เพื่อรองรับ VPN ที่มีเครือข่ายที่สร้างด้วย One-look Networking โดยจะสามารถกำหนดค่าสำหรับออฟฟิศทั้งหมดในไซต์เดียวด้วย One-look Networking นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้โดยใช้คีย์การเปิดใช้งาน จึงไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์และคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วยต้นทุนต่ำ แม้แต่เวลาที่สื่อสารโดยใช้ซอฟต์แวร์โทรศัพท์บนสมาร์ทโฟน

ความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง
เพื่อให้สามารถปรับขนาดเทคโนโลยีได้ จะต้องสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์และระบบอื่นๆ Panasonic อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าว่าคุณสมบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีของเรา ในขณะที่เราได้สร้างโซลูชั่นการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีเดิมต่อไปได้ เพื่อลดต้นทุนการซื้อเริ่มต้นให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด