• KX-TPA50
    Cordless SIP phone system

KX-TPA50

  • จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์
  • ไฟแจ้งเมื่อมีการฝากข้อความ
  • ปุ่มแบบ Soft key
  • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 100 รายการ
  • หมายเลขที่โทรล่าสุด 10 หมายเลข
  • อินเตอร์คอมภายในหรือในเครือข่าย

ระบบ KX-TGP500 สามารถรองรับแฮนด์เซ็ทไร้สายได้ 6 เครื่อง และสนทนาเครือข่ายได้พร้อมกัน 3 สาย พร้อมตัวเลือกในการกำหนดค่า เลือกหมายเลขเฉพาะสำหรับแฮนด์เซ็ทแต่ละเครื่อง หรือตั้งโปรแกรมแฮนด์เซ็ทให้กับกลุ่มสำหรับการจัดการการโทรส่วนกลาง ผู้ใช้สามารถสลับสายเรียกเข้าได้สูงสุด 3 สายด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

สามารถกำหนดค่าระบบได้ง่ายๆ โดยใช้ระบบการตั้งโปรแกรมบนเว็บที่ใช้งานง่าย