• Toughbook military grade laptops and industrial tablets - Panasonic Business
  • Panasonic Rugged Notebook and Tablet - Panasonic Business Singapore manufacturing
  • Toughpad Ruggedised Tablets - Panasonic Business Singapore FSU

TOUGHBOOK

ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปและแท็บเล็ต Toughbook สายพันธุ์อึดของเราอย่างละเอียด แล้วคุณจะได้พบตระกูลผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งทนทานสามารถใช้ทำงานนอกสถานที่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศรุนแรงต่างๆ, ในที่ที่เปรอะเปื้อน, สภาพแวดล้อมเปียกชื้น และภายใต้อุณหภูมิทั้งร้อนจัดและเย็นจัด

TOUGHPAD

แท็บเล็ต Toughpad สามารถให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด อันเป็นโซลูชั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของผู้คน ตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

EPOS SYSTEMS

เราให้บริการระบบขายหน้าร้านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic point-of-sale, EPOS) กับธุรกิจมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้วในขณะนี้ กลุ่มโซลูชั่น EPOS ของเราในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความยืดหยุ่น ความไว้วางใจได้ และการใช้งานง่ายนี้ได้รับการออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

Panasonic Business - Think Again

ดูว่าเทคโนโลยีเชิงธุรกิจของเราช่วยให้ลูกค้าบรรลุความสำเร็จในเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้อย่างไร 

เอกสารเผยแพร่ (Whitepaper)

ดูรายงานและการศึกษาค้นคว้าของ Panasonic ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกับสถาบันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง