Phone number: 65 3158 6956

Multi-Angle Desk Stand สำหรับ FZ-Y1

ขาตั้งน้ำหนักเบาแบบตั้งบนโต๊ะและยุบได้สำหรับ FZ-Y1 ออกแบบมาเพื่อยึดอุปกรณ์ในสองมุมที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ นั่นคือ - 45 องศา และ 60 องศา  ควรถือเคลื่อนย้ายเฉพาะตัวขาตั้งเท่านั้น (อย่าเคลื่อนย้ายเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้)

ใช้ได้กับรุ่น FZ-Y1 และ FZ-Y1 Performance เท่านั้น

Show / Hide Files: 
Hide All Files