Phone number: 65 3158 6956

Wenger Legacy 16" Double Laptop Case

  • กระเป๋าแล็ปท็อปขนาด 16 นิ้ว / 41 ซม.
  • การปกป้องที่มาพร้อมกับคุณสมบัติ Checkpoint Friendly สำหรับแล็ปท็อปขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว / 41 ซม.
  • ช่องจัดระเบียบสิ่งของ
  • ช่องใส่แบบ Quick Pocket สำหรับการหยิบสิ่งของจำเป็นได้ง่าย
  • สายคล้องไหล่แบบป้องกันการฉีกขาด
  • หูจับที่ถูกหลักการยศาสตร์

ใช้ได้กับ Toughbook/Toughpad ทุกรุ่น

Show / Hide Files: 
Hide All Files