Phone number: 65 3158 6956

RAM Mounts CF-D1 Passive Docking Station (ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์)

RAM Passive Holder สำหรับ Panasonic CF-D1 นี้มาพร้อมกับความสามารถในการในการล็อคกุญแจ (มีกุญแจ 2 ดอกให้มาด้วย) เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยขณะพกพา ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างส่วนประกอบที่แข็งแรงด้วยฐานเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่น และส่วนยึดที่รองด้านบนที่มีการติดตั้งสปริงไว้ แผ่นด้านหลังมีรูรูปแบบ VESA 75 4 รูตามมาตรฐาน (ไม่รวมแผ่นฐาน)

คุณสมบัติ:

  • กลไก Key Barrel Locking ที่ช่วยยึดอุปกรณ์ในที่ยึดและป้องกันการขโมย
  • แผ่นด้านหลังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม รูปแบบ VESA 75 hole fix
  • แรงดึงจากสปริงช่วยให้การรองรับที่มั่นคงสำหรับอุปกรณ์ CF-D1
  • ที่ยึดสปริงช่วยให้สามารถปลดอุปกรณ์ CF-D1 ได้อย่างรวดเร็ว
  • วัสดุที่แข็งแรงช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวยึด
  • สามารถใช้งานทุกพอร์ตบน CF-D1 ได้
Show / Hide Files: 
Hide All Files