ที่ชาร์จแบตเตอรี่ AG-BRD50

ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบช่องคู่ AG-BRD50 สามารถใช้กับแบตเตอรี่ในซีรีส์ AG-VBR (AG-VBR118, AG-VBR89 & AG-VBR59) สำหรับ AG-DVX200 และ AJ-PX270

และสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ VW-VBD55 (ซีรีส์ AG-AC90) และ VW-VBG6 (ซีรีส์ AG-AC160/-130)