แบตเตอรี่ AG-VBR118

แบตเตอรี่สำหรับกล้องแคมคอร์เดอร์ 4K AG-DVX200 และกล้องแคมคอร์เดอร์ HD สำหรับถ่ายทอดแบบมือถือ AJ-PX270

  • 11,800mAh
  • 7.28V
  • 41.3 x 90 x 69.6 มม.
  • ประมาณ 441 ก.
  • บันทึกต่อเนื่องสูงสุดประมาณ 5 ชั่วโมง (DVX200) หรือ 4 ชั่วโมง (PX270)