แผงควบคุม LAWO

ในการที่จะควบคุมเครื่องสลับสัญญาณภาพ AV-HS6000 และ AV-HS410 จากระยะไกลได้นั้น Panasonic และ Lawo ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นทำงานร่วมกันได้โดยการใช้โปรโตคอลการควบคุมระยะไกลที่เหมาะสม 

 

 

<< หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ >>