• P2 CMS 1.4

P2CMS 1.4

ซอฟต์แวร์การจัดการคอนเทนต์

นำเข้าและจัดการคอนเทนต์ P2 ได้อย่างง่ายดาย เวอร์ชันล่าสุดใช้ได้กับ Mac OS X 10.6 Snow Leopardหากต้องการดาวน์โหลดหรือดูข้อกำหนดในการใช้งานสำหรับ P2 Viewer หรือ P2 CMS