EBL128<br>ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้</br> - Security Solutions | Panasonic Business
 • EBL128

  Intelligent system for fire protection
  Stand alone loop system
  Up to 255 devices

EBL128
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

คุณสมบัติเด่นของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

 • สัญญาณการซ่อมบำรุงจะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อตัวตรวจจับปนเปื้อน
 • หลักการในการตรวจจับไฟไหม้จำนวนมากได้รับการรองรับโดยระบบ และสามารถตั้งค่าให้กับตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกแต่ละตัว
 • การแจ้งเตือน เอาต์พุตของตัวส่งสัญญาณเตือนสามารถหน่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบสัญญาณเตือนในสถานที่ทันที
 • การทำงานบกพร่อง โซน, เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ และเอาต์พุตสำหรับตัวส่งสัญญาณเตือนสามารถปิดใช้งานแยกกันได้
 • เอาต์พุตที่ผู้ใช้สามารถโปรแกรมได้
 • อุปกรณ์แสดงผลสูงสุด 8 ตัว
 • สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ WEB สำหรับการเข้าถึงระยะไกลและ/หรือการสื่อสารแบบทางเดียวกับระบบภายนอก

EBL128 เป็นระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ที่ระบุตำแหน่งได้แบบอะนาล็อก แต่ยังมีการใช้ตัวตรวจจับแบบเดิมด้วย CIE สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อินพุตและ/หรือเอาต์พุต 128 ตัวบนลูปเดียว ลูปใช้สำหรับการเชื่อมต่อตัวตรวจจับ จุดติดต่อด้วยตนเอง และอินพุตและเอาต์พุตทั่วไปสำหรับฟังก์ชั่นเฉพาะที่ให้ลูกค้าตั้งโปรแกรมเองได้ EBL128 ตรงตามมาตรฐาน EN54: EN54 ส่วนที่ 2 (การควบคุมและการแสดงผล) และ EN54 ส่วนที่ 4 (แหล่งจ่ายไฟ)

ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกแต่ละตัวในระบบตั้งค่าแยกต่างหากเพื่อให้าสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกแต่ละตัวมีความไวคงที่แม้ว่ามีฝุ่นละอองเปื้อนที่พื้นหลัง การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวทั้งหมดถูกแยกออกจากการเปลี่ยนแปลงของไฟที่คุกรุ่นในช่วงเวลาสั้นๆ  ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยในตัวจะตรวจจับทุกค่าเบี่ยงเบนจากสภาพปกติที่ถูกต้องในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และในห้องตรวจจับ ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกที่ทันสมัยที่สุดให้ระบบที่มีความแม่นยำ และข้อมูลที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดควันไฟหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสถานที่ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่โบรชัวร์จากแท็บ 'โบรชัวร์' ที่ด้านบนของหน้านี้ 

ภาพรวม/ตัวอย่างของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
fire alarm system, panasonic fire alarm, fire detection, small fire alarm system

แผงควบคุม EBL128 เป็นชุดรวมอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลที่เชื่อถือได้สำหรับระบบลูปที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด 255 รายการ

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากเข้ากับลูปตัวตรวจจับ:

 • ตัวตรวจจับอะนาล็อก
 • ตัวตัวจจับแบบเดิม
 • จุดติดต่อด้วยตนเองแบบระบุตำแหน่ง
 • ตัวตัดแยกการลัดวงจรแบบระบุตำแหน่ง
 • อุปกรณ์เอาต์พุตที่ตรวจสอบแบบระบุตำแหน่ง
 • อุปกรณ์เอาต์พุตแบบระบุตำแหน่ง
 • ตัวส่งเสียงเตือน ไซเรนแบบระบุตำแหน่ง