• BRAVIDA C-NODE G2

BRAVIDA C-NODE G2

คุณสมบัติเด่น:

  • ชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพพร้อมการ์ด IP ในตัว สำหรับการตรวจสอบสูงสุด 30 สำหรับแบบ S-Node เพื่อการรวมกับตัวควบคุมที่ประตูและสัญญาณเตือน
  • ปรับและออกแบบสำหรับการติดตั้งเครื่องเดียวและติดตั้งด้วยวัสดุเชื่อมต่อภายนอกน้อยที่สุด
  • ความสามารถในการสื่อสารที่ยืดหยุ่นมากด้วยการสื่อสาร TCP/IP ภายใน แต่สามารถสื่อสารผ่านโมเด็มอะนาล็อก, ISDN, GSM ผ่านอุปกรณ์เสริม
  • ทำงานอยู่ในโครงสร้างแข็งแรงที่ป้องกันการทำลาย