EBL512 G3<br>ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้</br> - Fire Alarm Solutions | Panasonic Business
 • EBL512 G3

  Intelligent system for fire protection
  Up to 30,600 devices through 30 control panels

EBL512 G3
ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

คุณสมบัติเด่นของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

 • จัดการได้สูงสุด 30,600 อุปกรณ์ผ่าน 30 แผงควบคุม
 • ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกแต่ละตัวในระบบจะมีการปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม 
 • ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกแต่ละตัวมีความไวคงที่ แม้ว่ามีการฝุ่นละอองเปื้อนที่พื้นหลัง 
 • ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยในตัวจะตรวจจับทุกค่าเบี่ยงเบนจากสภาพปกติที่ถูกต้องในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และในห้องตรวจจับ 
 • ตัวตรวจจับแบบอะนาล็อกที่ทันสมัยที่สุดให้ระบบที่มีความแม่นยำและข้อมูลที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดควันไฟหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในสถานที่ติดตั้ง

EBL512 G3 เป็นระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ที่ระบุตำแหน่งได้แบบอะนาล็อก แต่ยังมีการใช้ตัวตรวจจับแบบเดิมด้วย EBL512 G3 ตรงตามมาตรฐาน EN54, EN54 ส่วนที่ 2 (การควบคุมและการแสดงสถานะ) ละ EN54 ส่วนที่ 4 (แหล่งจ่ายไฟ) CIE แต่ละตัวสามารถสื่อสารกับตัวตรวจจับได้ 1020 ตัว อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 512 ตัวเหล่านี้สามารถเป็นจุดสัญญาณเตือน แต่ละ CIE มีสี่ลูปสำหรับการเชื่อมต่อของตัวตรวจจับแบบอะนาล็อก จุดติดต่อด้วยตนเอง อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต ฯลฯ แต่ละอุปกรณ์บนลูปใช้หนึ่งที่อยู่ แต่ละ CIE สามารถทำงานตามลำพังหรือเชื่อมต่อในเครือข่าย TLON (Echelon) ที่มี CIE สูงสุด 30 รายการ จำนวนรวมของตัวตรวจจับและอุปกรณ์อื่นบนลูปในระบบทั้งหมดมีได้มากกว่า 30 600 แต่ละ CIE สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจาก CIE อื่นทั้งหมดในระบบเครือข่ายเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่โบรชัวร์ผ่านทางแท็บ 'โบรชัวร์' ที่ด้านบนของหน้านี้ 

ภาพรวม/ตัวอย่างของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ Panasonic ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของการติดตั้งแบบเครื่องเดียวและระบบขนาดใหญ่โดยใช้ตัวควบคุมและอุปกรณ์แสดงผลที่แตกต่างกัน (C.I.E.) เรียกว่า แผงควบคุม การขยายจำนวนจากการติดตั้งแบบเครื่องเดียวด้วย EBL512 G3 สามารทำได้สูงสุดถึง 30,600 อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อผ่าน 30 แผงควบคุมด้วยลูปละ 4 ตัวตรวจจับ

อุปกรณ์จำนวนมากสามารถเชื่อมต่อกับสี่ลูป:

 • ตัวตรวจจับที่สามารถระบุตำแหน่งแบบอะนาล็อก – ยังเป็นตัวตรวจจับที่ปลอดภัยจากสาเหตุการระเบิด
 • ตัวตรวจจับแบบเดิม
 • จุดติดต่อแบบระบุที่อยู่ด้วยตนเอง
 • ตัวตัดแยกการลัดวงจรแบบระบุที่อยู่ได้
 • อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตแบบระบุตำแหน่ง – เอาต์พุตควบคุม
 • ตัวส่งเสียงเตือน ไซเรน ไฟหมุนแบบระบุตำแหน่ง