• WV-SMR10N3

WV-SMR10N3
ไมโครโฟนระบบเครือข่ายแบบกันการทุบทำลาย

ไมโครโฟนระบบเครือข่าย

หาเสียงที่ชัดเจนของพื้นที่ที่ระบุ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือถ่ายทอดเสียง

การตรวจสอบสัญญาณเสียง 360 องศา

ด้วยไมโครโฟนหลายตัว ทำให้สามารถตรวจสอบสัญญาณเสียง 360 องศาจากทิศทางที่ระบุได้

การระบุทิศทางที่ต้องการในภาพของกล้อง

ขณะดูภาพของกล้องระบบเครือข่าย 360 องศาของ Panasonic ผู้ใช้จะสามารถระบุสัญญาณเสียงจากตำแหน่งที่ต้องการได้เองโดยคลิกที่ตำแหน่งนั้น

* การระบุทิศทางสามารถใช้ได้เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น Fisheye หรือ Wall Panorama
เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น Quad PTZ

จะมีการซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

หลังจากการบันทึกสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Panasonic* จะสามารถระบุทิศทางที่มีการบันทึกสัญญาณเสียงขณะเล่นภาพที่บันทึกไว้ของกล้องระบบเครือข่าย 360 องศา
* รองรับรุ่น WJ-NV300 (ณ เดือนสิงหาคม 2014)

สามารถติดตั้งกล้องระบบเครือข่าย 360 องศาเป็นแบบชุดเดียว

ไมโครโฟนสามารถติดตั้งในตำแหน่งเดียวโดยการรวมเข้ากับกล้องระบบเครือข่าย 360

กลไกกันการทุบทำลายเพื่อให้กล้องมีความน่าเชื่อถือสูง