• WV-ASC970

WV-ASC970

เมตริกซ์เสมือนและซอฟต์แวร์ควบคุม

  • ระบบที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อ IP และอะนาล็อกที่สร้างโซลูชั่นไฮบริดอย่างแท้จริง
  • สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์บันทึกสูงสุด 64 เครื่อง, ตัวแปลงสัญญาณ 64 ตัวและกล้อง 2048 ตัว
  • แสดงภาพสดโดยการเลือกกล้อง
  • ผู้ใช้ใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 64 คน
  • กำหนดตำแหน่งกล้อง 64 ตัวบนแผนที่
  • แสดง 30ips ในหน้าจอแยก 16 จอ

WV-ASC970 ให้เมตริกซ์แบบเสมือนจริงที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชั่นไฮบริดและการควบคุมแบบเต็มสำหรับทั้งระบบ IP และอะนาล็อก เมตริกซ์แบบเสมือนให้สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์บันทึก 64 ตัว, ตัวแปลงสัญญาณ 64 ตัวและกล้อง 2048 ตัว สามารถเลือกภาพสดและการควบคุมแบบเต็มของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและลำดับของกลุ่ม ASC970 ให้สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้สูงสุด 512 คนและสามารถล็อกออนพร้อมกันได้ 64 คน

WV-ASM970 ให้การควบคุมแบบเต็มสำหรับทั้งระบบ IP และอะนาล็อก สามารถแสดงได้สูงสุด 30ips ในหน้าจอแยก 16 หน้าจอในแบบ MPEG-4 หรือ H.264 ตัวเลือกหลายมอนิเตอร์ให้สามารถใช้การดำเนินงานและหน้าจอมอนิเตอร์พร้อมกันได้ เมื่อมีการแจ้งสัญญาณเตือน มอนิตอร์จะเปลี่ยนเป็นโหมดแผนที่ซึ่งสามารถกำหนดตำแหน่งกล้องได้สูงสุด 64 ตัวบนแผนที่อย่างอิสระ

อุปกรณ์ต่อขยาย WV-ASE902

ด้วยซอฟต์แวร์ต่อขยาย WV-ASE902 ใหม่ System970 จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของวิดีโอเฝ้าระวังโดยการแสดงแหล่งวิดีโอ 64 แหล่ง
บนหน้าจอมอนิเตอร์

ไคลเอ็นต์ WV-ASM970 ของ System970 กับ WV-ASE902 รองรับมอนิเตอร์สูงสุดสี่จอแสดง 16 หน้าจอแยกและหนึ่งจอการทำงาน ทำให้มี 64 หน้าต่างมอนิเตอร์ต่อระบบไคลเอ็นต์

ซอฟต์แวร์ส่วนต่อขยาย WV-ASE902 สามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน 10 หรือที่ใหม่กว่าของ WV-ASC970 และ WV-ASM970 IPMatrix Server/Client Software ของ System970