WV-CU650
ตัวควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย

ตัวควบคุมระบบที่มีจอยสติ๊กแยกต่างหาก

  • ตัวควบคุมสำหรับ DVR และอุปกรณ์ข้อมูล PS
  • ตัวควบคุมสำหรับ Matrix System150 (WJ-SX150A เวอร์ชัน 2.03 หรือสูงกว่า)
  • การควบคุมระบบแบบรวม
  • การควบคุมกล้อง
  • การควบคุมอุปกรณ์บันทึก
  • ใช้งานง่ายขณะโฟกัสกับการเฝ้าระวัง

 

ตัวควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย WV-CU650 ที่รวมกับอุปกรณ์ระบบ Panasonic เช่น อุปกรณ์บันทึกหรือเครื่องสลับสัญญาณแบบเมตริกซ์เพื่อควบคุมฟังก์ชั่นของกล้อง การแสดงผลของมอนิเตอร์และการดูฟุตเทจที่บันทึกไว้

ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนและใช้งานได้ง่าย ตัวควบคุมมีจอยสติ๊กสามทิศทางแบบเฉพาะที่ให้สามารถควบคุมการปรับหมุนและก้มเงยของกล้องโดยการเลื่อนจอยสติ๊กขณะควบคุมการซูมโดยแค่หมุนปุ่มที่ด้านบนของจอยสติ๊ก จอยสติ๊กถูกแยกออกจากตัวควบคุมหลักเพื่อให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นของตัวควบคุมได้ง่ายโดยใช้มือซ้ายและขวาของผู้ใช้ ความสูงของจอยสติ๊กสามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับขนาดมือที่ต่างกัน การควบคุม Iris และโฟกัสสามารถดำเนินการจากจอยสติ๊กโดยฟังก์ชั่นอื่นๆ ทั้งหมดสามารถดำเนินการจากตัวควบคุมระบบหลัก

เมนูของกล้องและอุปกรณ์ระบบยังสามารถเลือกได้จากตัวควบคุมในโหมดการทำงานเฉพาะ ตัวควบคุมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบโดยใช้พอร์ตข้อมูล RS485 สามารถเชื่อมต่อได้กับตัวควบคุมระบบได้สูงสุดสี่ตัวในสายข้อมูลเดียว ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของการเดินสายเคเบิลและเวลาการติดตั้งเมื่อเชื่อมต่อกับการควบคุมหลายตำแหน่ง