WV-CU950

ตัวควบคุมระบบ Ethernet ที่มีจอยสติ๊กแยกต่างหาก

  • รวมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ i-Pro
  • การควบคุมกล้องและเครื่องสลับสัญญาณ
  • ใช้งานง่ายขณะโฟกัสกับการเฝ้าระวัง
  • การควบคุมกล้องและเครื่องสลับสัญญาณ
  • ใช้งานง่ายขณะโฟกัสกับการเฝ้าระวัง
  • การควบคุมอุปกรณ์บันทึก

ตัวควบคุมระบบ WV-CU950 Ethernet รวมกับอุปกรณ์ระบบ Panasonic i-Pro ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายผ่านทางซอฟต์แวร์ควบคุมเพื่อควบคุมฟังก์ชั่นของกล้อง การแสดงผลของมอนิเตอร์และดูฟุตเทจที่บันทึกไว้

ตัวควบคุมมีจอยสติ๊กสามทิศทางแบบเฉพาะที่ให้สามารถควบคุมการปรับหมุนและก้มเงยของกล้องโดยการเลื่อนจอยสติ๊กขณะควบคุมการซูมโดยแค่หมุนปุ่มที่ด้านบนของจอยสติ๊ก จอยสติ๊กถูกแยกออกจากตัวควบคุมหลักเพื่อให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นของตัวควบคุมได้ง่ายโดยใช้มือซ้ายและขวาของผู้ใช้ ความสูงของจอยสติ๊กสามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะกับขนาดมือที่ต่างกัน การควบคุม Iris และโฟกัสสามารถดำเนินการจากจอยสติ๊กโดยฟังก์ชั่นอื่นๆ ทั้งหมดสามารถดำเนินการจากตัวควบคุมระบบหลัก