• VL-SF70

    Wired Video Intercom System

VL-SF70
รุ่นไร้สายขนาด 7 นิ้ว

ขอแนะนำระบบวิดีโออินเตอร์คอม Panasonic VL-SF70 ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลบ้านของคุณให้ปลอดภัยในราคาไม่ไกลเกินเอื้อม ส่วนประกอบพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบนี้คือ กริ่งประตูสวยนำสมัยและมอนิเตอร์ LCD สีขนาด 7 นิ้ว พร้อมกับยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อขยายการใช้งานจากรุ่นมาตรฐานเป็นมอนิเตอร์ LCD สูงสุด 3ตัวและกริ่งประตู 2 ตัว

ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเหล่านี้  ทำให้สามารถสื่อสารแบบภายในโดยใช้กริ่งแต่ละตัวได้ ระบบนี้สามารถขยายการใช้งานเป็นมอนิเตอร์สูงสุด 3 ตัวและกริ่งประตู 2 ตัว

ระบบวิดีโออินเตอร์คอมแบบต่อสายนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และใช้งานได้ง่ายด้วยดีไซน์ทันสมัย

 

 

มอนิเตอร์แบบกว้างขนาด 7 นิ้ว

มอนิเตอร์นี้มีจอ LCD แบบกว้างขนาด 7 นิ้ว เนื่องจากมีมอนิเตอร์ คุณจึงสามารถระบุผู้มาเยือนได้อย่างชัดเจน

 

 

สามารถต่อมอนิเตอร์ได้สามตัว

สามารถต่อมอนิเตอร์ได้สูงสุดสามตัว ด้วยการติดตั้งในห้องนั่งเล่นและห้องอื่นๆ ที่คุณมักใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ เช่น ห้องนอนหรือห้องครัว คุณจึงสามารถตอบรับผู้มาเยือนได้ทันที

 

 

การบันทึกภาพ

บันทึกภาพผู้มาเยือนได้สูงสุด 50 ภาพเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์นี้มอบการรักษาความปลอดภัยระดับสูง เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน

 

คุณสมบัติอื่นๆ

• การรองรับการปลดล็อกแบบไฟฟ้า (กุญแจเปิด-ปิดประตู): DC12V-1.5A

• การเรียกผ่านอินเตอร์คอม (ระหว่างมอนิเตอร์)