Current language: ภาษาไทย

Intelligent Warehouse Solution (iWS)

  • ได้รับข้อมูลที่แสดงให้เห็นและการระบุพัสดุ ชิ้นส่วน และทรัพย์สินอย่างรวดเร็วได้ทุกที่ในสถานที่ของคุณ
  • แน่ใจในประสิทธิภาพโดยการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคุณตามจุดดำเนินงานที่สำคัญ
  • เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ลดการขโมย ความเสียหายและการสูญหาย กำจัด ‘การดำเนินการที่ซ้ำซ้อน’

ด้วย iWS จาก Panasonic ขณะนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แสดงได้ทันทีขณะที่เคลื่อนย้ายพัสดุ พัสดุ ชิ้นส่วน และสินทรัพย์ทั่วทั้งในสถานที่ของคุณและนอกสถานที่ อันจะช่วยปรับปรุงการให้บริการของคุณ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจของคุณ 

iWS เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมเอากล้องวงจรปิด ข้อมูล เครื่องบันทึกวิดีโอ ซอฟต์แวร์การตรวจติดตาม และเทคโนโลยีการสแกนแบบเอ็กซเรย์ปัจจุบันไว้ด้วยกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผสานรวมไว้ด้วยกันเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของสินค้าผ่านกระบวนการการผลิตหรือการส่งมอบสินค้า การระบุความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการหยุดชะงักในความคืบหน้าการปฏิบัติงาน และการแสดงข้อมูลสำคัญเมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ

ระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยระบบการสแกนข้อมูลและวิดีโอ

เมื่อสินค้ามาถึงนับตั้งแต่ตอนต้นในระบบ สินค้าจะถูกสแกน (หรือเอ็กซเรย์) และข้อมูลจะถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์การติดตามโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในกระบวนการ ผู้ใช้ระบบจะได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและสามารถหาตำแหน่งได้ในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่ต้องรอเป็นชั่วโมงเมื่อเกิดปัญหา เวลาการตรวจสอบที่ลดลงอย่างมากนี้หมายถึงการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

iWS Light 

สำหรับสถานที่ที่ต้องการข้อมูลที่แสดงให้เห็นของการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ต้องการโซลูชั่น iWS เต็มรูปแบบ Panasonic iWS Light เป็นตัวเลือกที่กำหนดค่าได้ง่ายและราคาไม่แพง 

ระบบนี้จะบันทึกภาพสแนปซ็อตของสินค้า ณ จุดที่สแกนในสถานที่ ข้อมูลที่สแกนและภาพที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย คุณจึงสามารถดูสินค้าได้เมื่อมีการตรวจสอบทั่วไปหรือการตรวจสอบการมีอยู่ของสินค้าในสถานที่

สิ่งที่ iWS มอบให้คุณ…

  • การป้อนข้อมูล ID – แสดงเส้นทาง สินค้าที่สแกน และกล้องที่คาดหมาย
  • การเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ – แสดงภาพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะในเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตลอดจนวิชวลเคอร์เซอร์ ‘แบบหลายทิศทาง’  
  • วิชวลสแกน – ให้คุณสามารถจัดการความล่าช้าด้วยตัวเอง อัปเดตเวลาหลังการสแกน และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
  • หน้าต่างที่ขยายได้ – ให้ภาพแบบขยายของจุดใดๆ ภายในเส้นทาง
  • ฟังก์ชั่นบันทึก – หมายความว่าสามารถบันทึกสแนปซ็อตและคลิปวิดีโอได้