ET-YFB200 Digital Interface Box

AV Distribution System แบบธรรมดา และที่สามารถขยายได้

 • DIGITAL LINK ส่ง HDMI, วิดีโอดิจิตอล HD แบบไม่บีบอัด, เสียง และสัญญาณควบคุม (Ethernet, RS-232C) ผ่านสายเคเบิล CAT5e หรือสูงกว่าสำหรับระยะสูงสุด 100 ม. (328 ฟุต)
 • Long Reach Mode รองรับการส่งสัญญาณสูงสุด 1080/60p สำหรับระยะทาง 150 ม. (429 ฟุต) (สำหรับโปรเจ็กเตอร์ PT-DZ780 เท่านั้น*1)
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายการวางสายเคเบิล และลดความซับซ้อนในการเดินสายไฟ
 • มีตัวแยก, ตัวสลับ, ตัววัด และเทคโนโลยีการแปลง DIGITAL LINK ในตัวเอง
 • เชื่อมต่อตัวสลับ ET-YFB200G หลายตัวเพื่อช่วยปรับอุปกรณ์แสดงผลพิเศษ
 • กระชับขนาดลงครึ่งหนึ่งของแร็ค

 

ประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะได้และรวดเร็วมาก

 • การสลับวิดีโอความเร็วสูง
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์จากหลายแหล่งกับ HDMI ขาเข้า x 2, คอมพิวเตอร์ขาเข้า x 2, Video in
 • คุณสมบัติอินพุตเสียง x 3
 • เอาต์พุต 2 x DIGITAL LINK เพื่อกระจายสัญญาณ AV และคำสั่งไปยังโปรเจ็กเตอร์หรือจอแสดงผลสองตัว
 • เอาต์พุต DVI-D ยอมให้สัญญาณขาออกได้รับการยืนยันบนจอภาพ PC ด้านการแสดงภาพ

 

การดำเนินการสะดวกและเชื่อถือได้

 • ซอฟต์แวร์ ET-SWA100 Early Warning (ทางเลือก) ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขความล้มเหลวได้โดยง่าย
 • รีโมทคอนโทรลในเบราเซอร์จาก PC หรือแท็บเล็ต (ฟังก์ชั่นการใช้งานจำกัด)
 • ควบคุม ET-YFB200G ด้วยรีโมทคอนโทรล* ของอุปกรณ์แสดงผล2
 • ปุ่มเปิด/สแตนบายด์ที่แผงด้านหน้าสำหรับอุปกรณ์แสดงผลแต่ละตัว
 • ปุ่มซอฟต์ทัชใช้งานง่าย
 • การใช้พลังงานที่ประหยัด

*1 ณ เดือนเมษายน 2558

*2 สำหรับโปรเจ็กเตอร์ที่มี DIGITAL LINK พร้อมของ Panasonic และจอแสดงผลระดับมืออาชีพ

 

Accessory File: