ET-CUK10 - Auto Screen Adjustment Upgrade Kit

การปรับปรุงง่ายและสะดวก

  • การปรับปรุงง่ายและสะดวกสำหรับการฉายภาพหลายหน้าจอ หรือการฉายภาพบนหน้าจอโค้ง
  • การเชื่อมต่อขอบภาพ การปรับสีให้ตรงกัน การควบคุมความสว่าง และการปรับปรุงรูปทรงเรขาคณิตสามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็วโดยการรวมการใช้งานกับกล้อง* เฉพาะและซอฟต์แวร์ Geometry Manager Pro **

แอปพลิเคชันเฉพาะที่มีการติดตั้งแบบยืดหยุ่น

  • โดยการเชื่อมต่อ PC กับโปรเจ็กเตอร์ผ่านเครือข่ายฮับ และกล้อง* ผ่านสายเคเบิล USB ซอฟต์แวร์ Auto Screen Adjustment สามารถวัดค่าการปรับปรุงที่จำเป็นโดยใช้กล้อง* ที่เชื่อมต่อจากนั้นเขียนทับโปรเจ็กเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วยค่าที่แก้ไข ซึ่งทำให้การติดตั้งระบบง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับหน้จอที่มีรูปทรงหลากหลาย เช่นแบบแบน แบบนูน แบบเว้า แบบแนวตั้งและรูปตัว S
  • การปรับเทียบและการปรับปรุงตามโปรเซสเซอร์ภาพภายในของโปรเจ็กเตอร์ช่วยให้เกิดการลดความคมชัดของภาพน้อยที่สุด
  • สี ความสว่าง ระดับสีดำ การรวมเป็นภาพเดียวกัน และการปรับแนวของโปรเจ็กเตอร์หลายเครื่องสามารถถูกวัดค่าได้

ใช้ได้กับโปรเจ็กเตอร์และซอฟต์แวร์ Panasonic

  • สามารถใช้ได้กับซีรีส์ PT-DZ21K, PT-DZ13K และ PT-DZ870*** ของโปรเจ็กเตอร์ DLP ระดับมืออาชีพของ Panasonic
  • Auto Screen Adjustment Upgrade Kit ทำงานเป็นฟังก์ชั่นที่อัปเกรดของซอฟต์แวร์ Geometry Manager Pro **

* กล้องที่รองรับ: รุ่น D5200 (Nikon) หรือใหม่กว่า
** จำเป็นต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโปรเจ็กเตอร์ และซอฟต์แวร์ Geometry Manager Pro
     ซอฟต์แวร์ Geometry Manager Pro รวมอยู๋ในชุดอัปเกรด ET-UK20 ทางเลือก
     PT-DZ10K ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ET-UK20
*** ET-CUK10 รองรับ PT-DZ21K/DS20K, PT-DZ13K/DS12K/DZ10K และ PT-DZ870

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่