• ET-YFB100G

    Digital Interface Box

ET-YFB100G Digital Interface Box

การรวม ET-YFB100G เข้ากับโปรเจ็กเตอร์ที่มี DIGITAL LINK พร้อมแล้ว ช่วยให้สามารถส่งวิดีโอ เสียง และสัญญาณควบคุมผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว ทั้งนี้ยังช่วยให้การอัปเกรดระบบและสายเคเบิลทำได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแบบยึดติดกับเพดาน และการติดตั้งแบบถาวรอื่นๆ

ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยสายเคเบิลเส้นเดียว
มาพร้อมกับเทอร์มินัลเอาต์พุต DIGITAL LINK อนุญาตให้ทำการส่งสัญญาณ HDMI, วิดีโอ, เสียงและ
สัญญาณควบคุม HD แบบไม่บีบอัด (Ethernet, RS-232C) สูงสุด 100 เมตร (328 ฟุต) ผ่านสายเคเบิล CAT5e (STP) หรือสูงกว่าเส้นเดียว
หลายเทอร์มินัลอินพุตประกอบด้วยอินพุต HDMI และ RGB สองชุด
เอาต์พุตเสียงแยกต่างหากช่วยให้ส่งเอาต์พุตที่เป็นเสียงเมื่อปิดโปรเจ็กเตอร์แล้วได้
สามารถเลือกอินพุต ET-YFB100G ด้วยรีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์ Panasonic ที่มีความเข้ากันได้กับ DIGITAL LINK

การให้ภาพคุณภาพสูงในรูปแบบที่เหมาะสม
การส่งข้อมูลแบบดิจิตอลช่วยให้คุณภาพของภาพและเสียงชัดเจนโดยคุณภาพไม่ลดลงแม้ส่งผ่านระยะทางไกล
Digital Cinema Reality แปลงสัญญาณภาพเคลื่อนไหวที่มีอินเทอร์เลซให้เป็นภาพโปรเกรสซีฟที่ราบรื่นสวยงาม
สัญญาณ PC ถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติและเป็นเอาต์พุตในรูปของความละเอียดที่เหมาะสมตรงตามความละเอียดของแผงโปรเจ็กเตอร์*
ฟังก์ชั่น Auto Setup แยกสัญญาณอินพุตโดยอัตโนมัติ และปรับสัญญาณเพื่อแสดงเอาต์พุตในมุมมองที่เหมาะสม
การส่งข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ 3D ได้รับการรองรรับ (โหมด Pass Through เท่านั้น)
* การตั้งค่าเอาต์พุตสำหรับ ET-YFB100G ควรเป็น AUTO ฟังก์ชั่นการปรับมาตราส่วน/ขนาดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางรูปแบบ